Thursday, May 05, 2011

گزارشی در مورد بازیکنی به نام «مهدی رحمانی»

جناب آقای فردوسی پور؛

گزارشی در مورد بازیکنی به نام «مهدی رحمانی» در برنامه نود مورخ دوم ماه می سال 2011 پخش شد. در باره ی این گزارش، توجه شما را به نکات ذیل جلب می کنم:

1- از نظر پزشکی به هیچ طریقی امکان ندارد که خونریزی مغزی (از هر نوعی) به تومور مغزی با نیاز به کموتراپی (شیمی درمانی) تبدیل شود.

2- احتمال می دهم که بر اثر اتفاق واقع شده (ضربه ی وارد شده)، فشار ناشی از خونریزی مغزی و تومور، علایم تومور را زودتر نمایان کرده اند و طبیعتا با انجام تصویربرداری از مغز، تومور کشف شده است؛ تقارن این دو اتفاق (خونریزی مغزی و وجود تومور) اگر چه کاملا با بکدیگر بی ربط هستند، اما نوعی خوش اقبالی برای بیمار محسوب می شود، زیرا به کشف زودتر تومور منجر شده است.

3- ممکن است بیماری ایشان، کلا چیز دیگری باشد که ایشان به دلیل نا آشنایی با اصطلاح های پزشکی، الفاذ «تومور» و «شیمی درمانی» را به غلط مطرح کرده باشند، اما اصل قضیه مربوط به خونریزی و تجمع خون در زیر لایه ی مغزی باشد که در آن صورت مستقیما مربوط به حادثه ی رخ داده در زمین فوتبال است.

4- در هر صورت و هر نوع بیماری که برای ایشان متصور باشیم، حمایت باشگاه ها و افراد مسوول از ایشان، درخواست خارج از منطقی نیست.

5- از توجه شما همکاران و پیگیری هایتان در مورد این مسایل، اینجانب به عنوان یک فرد ایرانی، بی نهایت سپاسگزارم. باشد که مستمرا در سایه ی الطاف الهی قرار گیرید.

با احترام،
ـ دکتر توحید عزیزی

No comments: