Tuesday, August 30, 2011

استهلال

ظاهرا امشب برای اولین بار باید بروم استهلال:

بر اساس آخرین فتاوای مقام معظم رهبری (شرط هم افق بودن، کافی بودن رویت بوسیله تجهیزات و اعتبار رویت هلال در روز ، برای اثبات اول ماه بودن فردای آن روز ) شیوه تعیین اول ماه شوال سال ۱۴۳۲ هجری قمری به شرح زیر ارایه می گردد:
  1. در آمریکای جنوبی و مرکزی، ایالات متحده آمریکا، جنوب کانادا و کشور های جنوب آفریقا روز دوشنبه ۲۹ اوت ۲۰۱۱ اقدام به استهلال نمایند. در صورت حصول توفیق در رویت هلال، سه شنبه ۳۰ اوت و در غیر این صورت، چهارشنبه ۳۱ اوت، مطابق با اول شوال آنان خواهد بود.
  2. ...


یاد چیزی افتادم. نقل شده است فتحعلی شاه قاجار در شب اوّل ماه به استهلال مشغول بود. در این بین یکی از خانم های حرم دریچه را بگشود که او نیز استهلال کند. فتحعلی خان صبا در خدمت بود؛ بالبدیهه چنین گفت:
در شب نو، آن پری رخ، بی نقاب آمد برون 
ماه می جستند مردم، آفتاب آمد برون
(از اینجا کپی شد: +)

:)